Naujienų prenumerataSocialinė akcija ir advento kalendoriaus užduotys, skirtos vaikų emocinei gerovei, pasiekė daugiau nei 8 000 vaikų

Socialinė akcija ir advento kalendoriaus užduotys, skirtos vaikų emocinei gerovei,  pasiekė daugiau nei 8 000 vaikų

2020 metai buvo paskelbti vaikų emocinės gerovės metais. Tačiau, kaip tyčia, pasaulinė covid-19 pandemija įnešė daug sumaišties ne tik į suaugusiųjų, bet ir vaikų gyvenimus: iššūkius ir rūpesčius keliantis nuotolinis mokymasis, socialinių ryšių apribojimas, slogi nuotaika, neigiamos emocijos ir t.t. Todėl artėjant šventėms kilo idėja parengti advento kalendorių su užduotimis, stiprinančiomis vaikų emocinę sveikatą ir gerovę.

Kilusi idėja pasirodė itin sėkminga. Paskelbus socialinę akciją „Mano laimingesnės Kalėdos“, kuri truks iki pat švenčių, užsiregistravo beveik 600 tėvelių ir pedagogų, besirūpinančių savo vaikų ir ugdytinių emocine gerove. Per juos kasdienės advento kalendoriaus užduotys, stiprinančios vaikų laimės ir emocinio stabilumo jausmą, nemokamai pasiekia daugiau nei 8 tūkstančius vaikų. Kelios dešimtys suaugusiųjų, palaikydami šią iniciatyvą, įsigijo visą advento kalendorių viename faile, taip finansiškai prisidėdami prie jo kūrimo.  

Tokių skaičių negalėjau net įsivaizduoti! Todėl esu be galo laiminga, galėdama prisidėti prie vaikų laimės jausmo stiprinimo ir stebuklingo švenčių laukimo. Parengtos užduotys padės  stiprinti vaikų ir paauglių pasitikėjimą savimi, savarankiškumo įgūdžius, patiriamą empatiją, atidumą ir dėmesingumą kitiems, laimės jausmą ir atsparumą gyvenimo sunkumams.

Šioje socialinėje akcijoje užsiregistravusių tėvelių ir pedagogų prašiau, jog užpildytų nedidelę anketą, kad galėčiau labiau pažinti tuos, kurių širdeles pasieks su meile ir rūpesčiu kurtos užduotys. Esu dėkinga visiems už atsakymus ir padėkas! Tokiu būdu galėjau suskaičiuoti, kad šioje akcijoje dalyvauja daugiau nei 8000 lietuvių vaikų ne tik iš visos šalies, bet ir iš Lenkijos (Seinų), bei Estijos (Talino).

Miestelius, kurių jaunuosius gyventojus pasiekia advento kalendoriaus užduotys, net sunku suskaičiuoti ir visus paminėti: nuo pajūrio mažų miestelių iki Šalčininkų ir Zarasų, nuo Mažeikių iki Druskininkų. Ši banga nusirito per visą Lietuvą. Užduočių su nekantrumu laukia ir jas atlieka daugiausia pradinių klasių moksleiviai, priešmokyklinukai, tačiau akcijoje taip pat dalyvauja daug ikimokyklinukų, paauglių, jaunimo ir net suaugusiųjų.

Džiaugiuosi, kad rūpestingi tėveliai, pedagogai ir socialiniai darbuotojai atlieka užduotis kartu su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais, vaikais ir jaunimu, gyvenančiu globos namuose ir šeimynose, ir net su negalę turinčiais suaugusiais globotiniais. Jūsų meilė, rūpestis ir laikas praleistas kartu yra patys svarbiausi dalykai!

Linkiu visiems ramaus ir prasmingo švenčių laukimo!

Jurgita Juknaitė - Kozlova

...atgal